Oferujemy tłumaczenia przysięgłe z języka francuskiego oraz tłumaczenia zwykłe z języka hiszpańskiego.

Wykonujemy tłumaczenia wszelkiego rodzaju tekstów w następujących dziedzinach:

 • prawo
 • ekonomia
 • handel
 • inżynieria
 • medycyna

Do standardowych dokumentów, których tłumaczenia wykonujemy należą:

 • dowody rejestracyjne i inne dokumenty samochodowe
 • umowy
 • akty stanu cywilnego
 • dyplomy i świadectwa szkolne
 • dokumentacja techniczna
 • orzeczenia sądowe