Podejmujemy się tłumaczeń różnego rodzaju wydarzeń formalnych, nieformalnych oraz biznesowych.

Posiadamy doświadczenie w tłumaczeniu następujących rodzajów wydarzeń:

  • ślub cywilny
  • negocjacje biznesowe
  • przemówienia publiczne
  • zeznania w trakcie posiedzeń sądowych
  • uroczystości okolicznościowe organizowane przez władze samorządowe